Du học Canada

8
Aug

Học bổng $5,000 của trường cao đẳng Humber Canada

Giới thiệu về trường Humber Trường cao đẳng Humber chuyên về các chương trình cao đẳng, đại học, thạc sĩ… Trường tập trung giảng dạy chuyên sâu đi kèm với thực hành cùng kinh nghiệm làm việc. Chuẩn bị sẳn sàng giúp cho các du học sinh du học canada có một sự chuẩn bị thật chi tiết từ ngay

Read more

12
Apr

Du học Canada cùng trường Acsenda

Được đặt tại thành phố Vancouver, trường quản lý Acsenda chuyên về giảng dạy các chưng tình về đại học, sau đại học. Acsenda School of Management (ASM) tập trung cung cấp giá trị thật sự cho du học sinh thông qua những dịch vụ riêng biệt và những kế hoạch rõ ràng nhằm giúp các bạn đạt được bằng

Read more

27
Mar

Học bổng du học Canada Vancouver Island

Khi du học Canada và chọn trường đại học Vancouver Island thì bạn cũng sẽ được đi theo chương trình không chứng minh tài chính CES (Canada Express Study), thủ tục đơn giản thông qua tổng lãnh sự quán Canada tại Tp. Hồ Chí Minh. Giới thiệu về trường Trường được thành lập tại phía tây Canada và năm 1936, trường

Read more