du-hoc-dai-loan-dai-hoc-quoc-gia-dai-loan-2

du-hoc-dai-loan-dai-hoc-quoc-gia-dai-loan-2

NTU ngôi trường có hàng top thế giới tại Đài Loan

NTU hiện đang xếp hạng thứ 76 trên bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới và được du học thế giới mới gợi ý cho bạn khi muốn đi du học giá rẻ. Trường là tổ chức nghiên cứu hàng đầu tại Đài Loan được thành lập vào năm 1928, từ đó trường đã đóng góp cho xã hội Đài Loan đang phát triển ngày càng vượt bậc.  Trường có mạng lưới 500 đối tác tại 60 quốc gia.

Chất lượng hàng đầu

  • Đứng thứ 37 về danh tiếng học thuật (QS World University Rankings 2015).
  • Đứng thứ 76 trong danh sách những trường quốc tế hàng đầu thế giới.
  • Đứng hạng 1 Đài Loan, là trường du học đài loan được cấp vốn nghiên cứu nhiều nhất.

Học bổng du học đài loan của trường NTU

  • Học bổng dành cho sinh viên quốc tế
  • Học bổng dành cho sinh viên tốt nghiệp

du-hoc-dai-loan-dai-hoc-quoc-gia-dai-loan-1

Ưu điểm dạy và học tại trường đại học quốc gia Đài Loan

Các khóa học chuyên sâu tự chọn

Nhằm giúp nâng cao hiệu quả nghiên cứu và phát huy đổi mới trong phương pháp dạy và học. NTU khuyến khích các lớp học mở tự chọn mà du học sinh có hoàn thành trong vài tuần vào các buổi tối hoặc cuối tuần.

Cải cách trong giáo dục

Nhằm đáp ứng nhu cầu quốc tế, trường NTU kết hợp các kiến thức chuyên môn vào giáo trình học một cách khoa học, nhằm giúp du học sinh cảm thấy nhẹ nhàng trong quá trình học tập nhưng vẫn thu được kiến thức chuyên môn cần có cho chuyên ngành của mình. Trường cũng tập trung phát triển các kĩ năng cho du học sinh trong việc tìm kiếm thông tin, sắp xếp văn bản và quản lý thời gian để giúp sinh viên có thể học tập tốt và hiệu quả hơn.

Khả năng chuyên môn trong nghề nghiệp

NTU giúp cho học sinh khám phá và mở rộng tiền năng của bản thân trong chuyên ngành mà họ lựa chọn. Mục tiêu lâu dài của trường là việc đào tạo phải làm sao cho sinh viên ngoài việc có tấm bằng chứng chỉ chất lượng quốc tế mà vẫn phải đạt được chuyên môn, kỹ năng cần thiết để có thể ngay lập tức gia nhập vào thị trường la động trên toàn cầu.

Chương trình giảng dạy

Program Title Field of Study Level English
Accounting (Bachelor Degree) Commerce (including Accounting) BA Chinese
Accounting (Master Degree) Commerce (including Accounting) MA Chinese
Accounting (Ph.D Degree) Commerce (including Accounting) PHD Chinese
Agricultural Chemistry (Bachelor Degree) Agriculture BA Chinese
Agricultural Chemistry (Master Degree) Agriculture MA > 50%
Agricultural Chemistry (Ph.D Degree) Agriculture PHD > 50%
Agricultural Economics (Bachelor Degree) Agriculture BA Chinese
Agricultural Economics – International Program Agriculture MA > 90%
Agronomy (Bachelor Degree) Agriculture BA Chinese
Agronomy (Master Degree) Agriculture MA Chinese
Agronomy (Ph.D Degree) Agriculture PHD Chinese
Anatomy and Cell Biology (Master Degree) Physiology、Pathology & Anatomy MA Chinese
Anatomy and Cell Biology (Ph.D Degree) Physiology、Pathology & Anatomy PHD Chinese
Animal Science and Technology (Bachelor Degree) Animal & Fisheries Science , Life science & Biology BA Chinese
Animal Science and Technology (Master Degree) Animal & Fisheries Science , Life science & Biology MA Chinese
Animal Science and Technology (Ph.D Degree) Animal & Fisheries Science , Life science & Biology PHD Chinese
Anthropology (Bachelor Degree) others , others BA Chinese
Anthropology (Master Degree) others , others MA Chinese
Anthropology (Ph.D Degree) others , others PHD Chinese
Applied Mechanics (Master Degree) Civil Engineering , Materials Science and Enginerring MA > 50%
Applied Mechanics (Ph.D Degree) Civil Engineering , Materials Science and Enginerring PHD > 50%
Applied Physics (Master Degree) Physics & Astronomy MA Chinese
Applied Physics (Ph.D Degree) Physics & Astronomy PHD > 50%
Art History (Master Degree) Art , History MA Chinese
Art History (Ph.D Degree) Art , History MA Chinese
Astrophysics (Master Degree) Physics & Astronomy MA Chinese
Astrophysics (Ph. D Degree) Physics & Astronomy PHD > 50%
Atmospheric Science (Bachelor Degree) Geography & Geosciencs BA Chinese
Atmospheric Science (Master Degree) Geography & Geosciencs MA Chinese
Atmospheric Science (Ph.D Degree) Geography & Geosciencs PHD > 50%
Bachelor’s Degree Program in Chinese Literature for International Students Chinese Literature BA Chinese
Bio-Industry Communication and Development (Master Degree) Agriculture , Communicatino & Journalism MA Chinese
Bio-Industry Communication and Development (Ph.D Degree) Agriculture , Communicatino & Journalism PHD Chinese
Bio-lndustrial Mechatronics Engineering (Bachelor Degree) Agriculture , Communicatino & Journalism BA Chinese
Bio-lndustrial Mechatronics Engineering (Master Degree) Agriculture , Electrical & Elecronics Egnineering MA Chinese
Bio-lndustrial Mechatronics Engineering (Ph.D Degree) Agriculture , Electrical & Elecronics Egnineering PHD > 50%
Biochemical Science and Technology (Bachelor Degree) Chemistry , Life science & Biology BA > 50%
Biochemical Science and Technology (Master Degree) Chemistry , Life science & Biology MA Chinese
Biochemical Sciences (Master Degree) Chemistry , Life science & Biology MA Chinese
Biochemistry and Molecular Biology (Ph.D Degree) Chemistry , Life science & Biology PHD Chinese
Bioenvironmental Systems Engineering (Bachelor Degree) Environmental Enginerring , Life science & Biology BA Chinese
Bioenvironmental Systems Engineering (Master Degree) Environmental Enginerring , Life science & Biology MA > 50%
Bioenvironmental Systems Engineering (Ph.D Degree) Environmental Enginerring , Life science & Biology PHD > 50%
Biomedical Electronics and Bioinformatics (Master Degree) Electrical & Elecronics Egnineering , Life science & Biology MA > 50%
Biomedical Electronics and Bioinformatics (Ph.D Degree) Electrical & Elecronics Egnineering , Life science & Biology PHD > 50%
Biomedical Engineering (Master Degree) Electrical & Elecronics Egnineering , Life science & Biology MA > 50%
Biomedical Engineering (Ph.D Degree) Electrical & Elecronics Egnineering , Life science & Biology PHD > 90%
Biotechnology Medical Biotechnology & Laboratory Science , Life science & Biology PHD > 90%
Building and Planning (Master Degree) Landscape Architecture & Architecture , Design MA Chinese
Building and Planning (Ph.D Degree) Landscape Architecture & Architecture , Design PHD > 50%
Business Administration (Bachelor Degree) Management , Commerce (including Accounting) BA Chinese
Business Administration (Master Degree) Management , Commerce (including Accounting) MA Chinese
Chemical Engineering (Bachelor Degree) Chemical Engineering , Chemistry BA Chinese
Chemical Engineering (Master Degree) Chemical Engineering , Chemistry BA > 50%
Chemical Engineering (Ph.D Degree) Chemical Engineering , Chemistry PHD > 50%
Chemistry (Master Degree) Chemistry MA > 50%
Chemistry (Ph.D Degree) Chemistry PHD > 50%
Chinese Literature (Master Degree) Chinese Literature MA Chinese
Chinese Literature (Ph.D Degree) Chinese Literature PHD Chinese
Civil Engineering (Bachelor Degree) Civil Engineering BA Chinese
Civil Engineering (Master Degree) Civil Engineering MA > 50%
Civil Engineering (Ph.D Degree) Civil Engineering PHD > 50%
Communication Engineering (GICE) (Master Degree) Communicatino & Journalism , Electrical & Elecronics Egnineering MA > 50%
Communication Engineering (GICE) (Ph.D Degree) Communicatino & Journalism , Electrical & Elecronics Egnineering PHD > 50%
Computer Science and Information Engineering (Bachelor Degree) Computer Science BA Chinese
Computer Science and Information Engineering (Master Degree) Computer Science MA > 50%
Computer Science and Information Engineering (Ph.D Degree) Computer Science PHD > 50%
Ecology & Evolutionary Biology Environmental Enginerring , Life science & Biology PHD > 50%
Ecology & Evolutionary Biology (Master Degree) Environmental Enginerring , Life science & Biology MA > 50%
Economics (Bachelor Degree) Economics BA Chinese
Economics (Master Degree) Economics MA Chinese
Economics (Ph.D Degree) Economics PHD Chinese
Electrical Engineering (Bachelor Degree) Electrical & Elecronics Egnineering BA Chinese
Electrical Engineering (Master Degree) Electrical & Elecronics Egnineering MA > 50%
Electrical Engineering (Ph. D Degree) Electrical & Elecronics Egnineering PHD > 50%
Electronics Engineering (Master Degree) Electrical & Elecronics Egnineering MA Chinese
Electronics Engineering (Ph. D Degree) Electrical & Elecronics Egnineering PHD Chinese
Engineering Science and Ocean Engineering (Bachelor Degree) Oceanography BA Chinese
Engineering Science and Ocean Engineering (Master Degree) Oceanography MA Chinese
Engineering Science and Ocean Engineering (Ph.D Degree) Oceanography PHD Chinese
Entomology (Bachelor Degree) Life science & Biology BA > 50%
Entomology (Master Degree) Life science & Biology MA > 50%
Entomology (Ph.D Degree) Life science & Biology PHD > 50%
Environmental Engineering and Science (Master Degree) Environmental Enginerring MA Chinese
Environmental Engineering and Science (Ph.D Degree) Environmental Enginerring PHD Chinese
Environmental Health (Master Degree) Environmental Enginerring , Public Health MA Chinese
Environmental Health (Ph.D Degree) Environmental Enginerring , Public Health PHD > 50%
Epidemiology and Preventive Medicine Medicine PHD > 50%
Finance (Bachelor Degree) Commerce (including Accounting) BA Chinese
Finance (Master Degree) Commerce (including Accounting) MA Chinese
Finance (Ph.D Degree) Commerce (including Accounting) PHD Chinese
Fisheries Science (Master Degree) Animal & Fisheries Science MA Chinese
Fisheries Science (Ph.D Degree) Animal & Fisheries Science PHD > 50%
Food Science and Technology (Master Degree) Food Science MA Chinese
Food Science and Technology (Ph.D Degree) Food Science PHD Chinese
Foreign Languages and Literatures (Bachelor Degree) Foreign Lanugages & Literatures BA Chinese
Foreign Languages and Literatures (Master Degree) Foreign Lanugages & Literatures MA Chinese
Foreign Languages and Literatures (Ph.D Degree) Foreign Lanugages & Literatures PHD > 50%
Forestry and Resource Conservation (Bachelor Degree) Foresty BA Chinese
Forestry and Resource Conservation (Master Degree) Foresty MA > 50%
Forestry and Resource Conservation (Ph.D Degree) Foresty PHD > 50%
Geography (Bachelor Degree) Geography & Geosciencs BA Chinese
Geography (Master Degree) Geography & Geosciencs MA Chinese
Geography (Ph.D Degree) Geography & Geosciencs PHD Chinese
Geosciences (Bachelor Degree) Geography & Geosciencs BA Chinese
Geosciences (Master Degree) Geography & Geosciencs MA > 50%
Geosciences (Ph.D Degree) Geography & Geosciencs PHD > 50%
Global MBA Management , Commerce (including Accounting) MA > 90%
Health Policy and Management (Master Degree) Management , Public Health MA Chinese
Health Policy and Management (Ph.D Degree) Management , Public Health PHD > 90%
History (Bachelor Degree) History BA Chinese
History (Master Degree) History MA Chinese
History (Ph.D Degree) History PHD Chinese
Horticultural (Bachelor Degree) Landscape Architecture & Architecture , Art BA Chinese
Horticultural (Master Degree) Landscape Architecture & Architecture , Art MA Chinese
Horticultural (Ph.D Degree) Landscape Architecture & Architecture , Art PHD Chinese
Immunology (Master Degree) Genetics、Biochemistry、Microbiology & Immunology MA Chinese
Immunology (Ph.D. Degree) Genetics、Biochemistry、Microbiology & Immunology PHD Chinese
Industrial Engineering (Master Degree) Indusrial Engineering & Management MA > 50%
Industrial Engineering (Ph.D Degree) Indusrial Engineering & Management PHD > 50%
Information Management (Bachelor Degree) Computer Science BA Chinese
Information Management (Master Degree) Computer Science MA Chinese
Information Management (Ph.D Degree) Computer Science PHD Chinese
International Business (Master Degree) Management , Commerce (including Accounting) MA Chinese
International Business (Ph.D Degree) Management , Commerce (including Accounting) PHD Chinese
Japanese Language and Literature Foreign Lanugages & Literatures MA Chinese
Journalism Communicatino & Journalism MA Chinese
Law (Division of Legal Science, Bachelor Degree) Law BA Chinese
Law (Master Degree) Law MA > 50%
Law (Ph.D Degree) Law PHD > 50%
Library and Information Science (Bachelor Degree) Library & Information Science BA Chinese
Library and Information Science (Master Degree) Library & Information Science MA Chinese
Library and Information Science (Ph.D Degree) Library & Information Science PHD Chinese
Life Science (Bachelor) Life science & Biology BA Chinese
Linguistics (Master Degree) Foreign Lanugages & Literatures MA Chinese
Linguistics (Ph.D Degree) Foreign Lanugages & Literatures PHD Chinese
Master of Public Health Program Public Health MA Chinese
Materials Science and Engineering (Master Degree) Materials Science and Enginerring MA Chinese
Materials Science and Engineering (Ph.D Degree) Materials Science and Enginerring PHD Chinese
Mathematics (Bachelor Degree) Mathematics & Statistics BA Chinese
Mathematics (Master Degree) Mathematics & Statistics MA Chinese
Mathematics (Ph.D Degree) Mathematics & Statistics PHD Chinese
Mechanical Engineering (Bachelor Degree) Mechanical & Aerospace Engineering BA Chinese
Mechanical Engineering (Master Degree) Mechanical & Aerospace Engineering MA Chinese
Mechanical Engineering (Ph.D Degree) Mechanical & Aerospace Engineering PHD Chinese
Microbiology (Master Degree) Life science & Biology MA Chinese
Microbiology (Ph.D Degree) Life science & Biology PHD Chinese
Molecular and Cellular Biology (Master Degree) Life science & Biology MA Chinese
Molecular and Cellular Biology (Ph.D Degree) Life science & Biology PHD Chinese
Molecular Medicine (Master Degree) Medicine MA Chinese
Molecular Medicine (Ph.D Degree) Medicine PHD Chinese
Musicology (Master Degree) Art MA > 50%
National Development (Master Degree) Political Science MA Chinese
National Development (Ph.D Degree) Political Science PHD Chinese
Networking & Multimedia (Master Degree) Communicatino & Journalism MA > 50%
Networking & Multimedia (Ph.D Degree) Communicatino & Journalism PHD > 50%
Occupational Medicine & Industrial Hygiene others PHD > 50%
Oceanography (Master Degree) Oceanography MA > 50%
Oceanography (Ph.D Degree) Oceanography PHD Chinese
Pathology (Master Degree) others MA Chinese
Pathology (Ph.D Degree) Physiology、Pathology & Anatomy PHD Chinese
Pharmacology (Master Degree) Pharmacy MA Chinese
Pharmacology (Ph.D Degree) Pharmacy PHD Chinese
Pharmacy (Master Degree) Pharmacy MA Chinese
Pharmacy (Ph.D Degree) Pharmacy PHD Chinese
Philosophy (Bachelor Degree) Philosophy BA Chinese
Philosophy (Master Degree) Philosophy MA Chinese
Philosophy (Ph.D Degree) Philosophy PHD Chinese
Photonics and Optoelectronics (Master Degree) Electrical & Elecronics Egnineering MA > 50%
Photonics and Optoelectronics (Ph.D Degree) Electrical & Elecronics Egnineering PHD > 50%
Physical Therapy (Bachelor Degree) others BA Chinese
Physical Therapy (Master Degree) others MA > 50%
Physical Therapy (Ph.D Degree) others PHD > 50%
Physics (Master Degree) Physics & Astronomy MA Chinese
Physics (Ph.D Degree) Physics & Astronomy PHD > 50%
Plant Biology (Master Degree) Life science & Biology MA Chinese
Plant Biology (Ph.D Degree) Life science & Biology PHD > 50%
Plant Pathology and Microbiology (Bachelor Degree) Genetics、Biochemistry、Microbiology & Immunology , Life science & Biology BA Chinese
Plant Pathology and Microbiology (Master Degree) Genetics、Biochemistry、Microbiology & Immunology , Life science & Biology MA > 50%
Plant Pathology and Microbiology (Ph.D Degree) Genetics、Biochemistry、Microbiology & Immunology , Life science & Biology PHD Chinese
Political Science (Bachelor Degree) Political Science BA Chinese
Political Science (Master Degree) Political Science MA Chinese
Political Science (Ph.D Degree) Political Science PHD Chinese
Polymer Science and Engineering (Master Degree) Chemical Engineering MA > 50%
Polymer Science and Engineering (Ph.D Degree) Chemical Engineering PHD > 50%
Psychology (Bachelor Degree) Psychology BA Chinese
Psychology (Master Degree) Psychology MA Chinese
Psychology (Ph.D Degree) Psychology PHD Chinese
Public Health (Bachelor Degree) Public Health BA Chinese
Social Work (Bachelor Degree) Social Welfare & Social Work BA Chinese
Social Work (Master Degree) Social Welfare & Social Work MA Chinese
Social Work (Ph.D Degree) Social Welfare & Social Work PHD Chinese
Sociology (Bachelor Degree) Sociology BA Chinese
Sociology (Master Degree) Sociology MA Chinese
Sociology (Ph.D Degree) Sociology PHD Chinese
Taiwan Literature (Master Degree) Chinese Literature MA Chinese
Taiwan Literature (Ph.D Degree) Chinese Literature PHD Chinese
Toxicology (Master Degree) Pharmacy MA > 50%
Toxicology (Ph.D Degree) Pharmacy PHD > 50%
Veterinary Medicine (Bachelor Degree) Veterinary Medicine BA Chinese
Veterinary Medicine (Master Degree) Veterinary Medicine MA Chinese
Veterinary Medicine (Ph.D Degree) Veterinary Medicine PHD Chinese
Zoology (Master Degree) Life science & Biology MA Chinese
Zoology (Ph.D Degree) Life science & Biology PHD Chinese

Đăng ký tư vấn nhanh

Họ và tên (bắt buộc)

Số điện thoại (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Quốc gia (bắt buộc)
MỹCanadaÚcSingaporeHà LanTây Ban NhaThụy SỹSingaporeĐài LoanMalaysiaPhilippinesCộng hòa CyprusQuốc gia khác

Nội dung câu hỏi