du học đài loan tiếng trung tại 52 trường ngôn ngữ

Nếu bạn đang muốn tìm những trung tâm học tiếng tại Đài Loan nhằm mục đích ngắn hạn hoặc lâu dài hơn cho các khóa học đại học, tiến sĩ sau này, du học Thế Giới Mới xin giới thiệu danh sách 52 ngôi trường tiêu biểu nhất khi tham gia du học Đài Loan nhằm mục đích mang lại cho bạn uy tín cũng như bằng cấp mong muốn.

du học đài loan tiếng trung tại 52 trường ngôn ngữ

Northern Taiwan

Taipei

China University of Science and Technology, Language Center
• http://aca.cust.edu.tw/language/
Chinese Culture University, Mandarin Learning Center
• http://mlc.sce.pccu.edu.tw/default.aspx?language=en
Ming Chuan University, Mandarin Studies and Culture Center
• http://mscc.mcu.edu.tw/
National Chengchi University, Chinese Language Center
• http://mandarin.nccu.edu.tw/
National Taipei University of Education, Chinese Language Education Center
• http://r9.ntue.edu.tw/
National Taipei University of Technology, Chinese Language Training Center
• http://cltc.ntut.edu.tw/
National Taiwan Normal University, Mandarin Training Center
• http://mtc.ntnu.edu.tw/
National Taiwan University, International Chinese Language Program (ICLP)
• http://iclp.ntu.edu.tw
National Taiwan University, The Chinese Language Division in the Language Center
• http://cld.liberal.ntu.edu.tw/
Shih Chien University, Chinese Language Center
• http://chinese.usc.edu.tw
Shih Hsin University, Center for Teaching Chinese as a Second Language
• http://ctc.web.shu.edu.tw/
Soochow University, Chinese Language Center
• http://mandarin.scu.edu.tw/bin/?Lang=en
Taipei City University of Science and Technology, Chinese Language Center
• http://www.ssw.tpcu.edu.tw/bin/home.php

New Taipei City

Fu Jen Catholic University, Center of Chinese Language and Culture
• http://www.lc.fju.edu.tw
Tamkang University, Chinese Language Center
• http://www.clc.tku.edu.tw/

Keelong

National Taiwan Ocean University, Chinese Language Center
• http://b034.ntou.edu.tw/bin/home.php?Lang=en

Taoyuan

Chung Yuan Christian University, Mandarin Learning Center
Kainan University, Chinese Learning Center
• http://www.facebook.com/groups/197992147281620/
Lunghwa University of Science and Technology, Chinese Language Center
• http://www.lhu.edu.tw/m/ctc/index.html
National Central University, Chinese Language Division of Language Center
• http://www.lc.ncu.edu.tw/main/clp/index.php
Taoyuan Innovation Institute of Technology, International Language Center
• http://web.nanya.edu.tw/language/center/chinese/
Vanung University, Chinese Language Center
• http://administration.vnu.edu.tw/clc/3159

Hsinchu

Chung Hua University, Mandarin Training Center
• http://international.chu.edu.tw/1page5/super_pages.php?ID=1page502
National Chiao Tung University, Chinese Language Division, LTRC
• http://mandarin.nctu.edu.tw/
National Tsing Hua University, Chinese Language Center
• http://clc.web.nthu.edu.tw/bin/home.php

Yilan

Fo Guang University, Chinese Language Instruction Center
• http://clic.fguweb.fgu.edu.tw/front/bin/home.phtml

Central Taiwan

Miaoli

National United University, Chinese Language Center
• http://nuuclc.weebly.com

Taichung

Chaoyang University of Technology, Chinese Language Program
• http://www.flc.cyut.edu.tw/FLC_web/ch/chinese.aspx
Feng Chia University, Chinese Language Center
• http://www.clc.fcu.edu.tw
National Chung Hsing University, The Chinese program, Language Center
• http://cp.nchu.edu.tw
National Taichung University of Education, Chinese Language Center
• http://clc.ntcu.edu.tw/
Providence University, Chinese Language Education Center
• http://www.clec.pu.edu.tw/
Tunghai University, Chinese Language Center
• http://clc.thu.edu.tw/main.php

Changhua

Chienkuo Technology University, Chinese Language Section, Language Center
• http://enwww.ctu.edu.tw/files/11-1082-3208.php?Lang=en
National Changhua University of Education, Language Center
• http://lc.ncue.du.tw

Chiayi

Nanhua University, Chinese Language Center
• http://oica2.nhu.edu.tw/page4/super_pages.php?ID=page401
National Chiayi University, Language Center
• http://csl.lgc.ncyu.edu.tw

Southern Taiwan

Tainan

Kun Shan University, Chinese Language Center
• http://www.ksu.edu.tw/eng/unit/D/T/NC/MLC/
Nan Jeon University of Science and Technology, Chinese Language Center
• http://www.nju.edu.tw/njclc/
National Cheng Kung University, Chinese Language Center
• http://kclc.ncku.edu.tw
Southern Taiwan University of Science and Technology, Chinese Language Center
• http://clc.stust.edu.tw/
Taiwan Shoufu University, Chinese Language Center
• http://www.tsu.edu.tw/a/webs/index.php?account=Chinese

Kaohsiung

I-Shou University, Chinese Language Center
• http://www2.isu.edu.tw//clc
Kao Yuan University, Chinese Language Center
• http://www.oia.kyu.edu.tw/clc/
National Kaohsiung Normal University, Center of Language and Culture Teaching
• http://140.127.54.83/clct
National Sun Yat-sen University, Chinese Language Center
• http://clc.nsysu.edu.tw/main.php
National University of Kaohsiung, Language Center
• http://www2.nuk.edu.tw/clc/news.html
Wenzao Ursuline University of Languages, Chinese Language Center
• http://c040.wzu.edu.tw/

Pingtung

National Pingtung University, Language Center Chinese Language Division
• http://www.lcc.nptu.edu.tw/bin/home.php?Lang=en
National Pingtung University of Science and Technology, Chinese Language Center
• http://clc.npust.edu.tw/bin/home.php

Eastern Taiwan

Hualien

National Dong Hwa University, Chinese Language Center
• http://www.clc.ndhu.edu.tw/bin/home.php
Tzu Chi University, Chinese Language Center
• http://www.language.tcu.edu.tw

Đăng ký tư vấn nhanh

Họ và tên (bắt buộc)

Số điện thoại (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Quốc gia (bắt buộc)
MỹCanadaÚcSingaporeHà LanTây Ban NhaThụy SỹSingaporeĐài LoanMalaysiaPhilippinesCộng hòa CyprusQuốc gia khác

Nội dung câu hỏi