Thủ đô Malaysia

Malaysia địa điểm thu hút mới của du học sinh

Văn hóa và ẩm thực Malaysia là một quốc gia đa dân tộc, đa văn hóa và đa ngôn ngữ. Đặc điểm này giúp Malaysia mang một nét đẹp văn hóa riêng. Ẩm thực của Malaysia phản ánh đặc điểm đa dân tộc, ẩm thực của quốc gia này rất tương đồng với ẩm thực […]