Học bổng New Zealand dành cho Châu Á

Học bổng du học New Zealand dành cho Châu Á

Nhận thấy nền văn hóa, địa lý, kinh tế của các nước Châu Á có nhiều điểm tương đồng với New Zealand, nên chúng tôi tìm kiếm những sinh viên tốt để giúp truyền đạt học vấn, kỹ năng và phẩm chất cần thiết để có thê góp phần thúc đẩy sự phát triển trên […]