Du học Malta

Saint Martin’s institute of Higher Education (SMI)
26

09-2019

Saint Martin’s institute of Higher Education (SMI)

Viện đào tạo giáo dục chất lượng cao Saint Martin được thành lập năm 1985, dựa trên nhu cầu về nguồn nhân lực công nghệ truyền thông và máy tính, do đó đại học Saint Martin là trường đại học nổi tiếng về chất lượng đào tạo các ngành khoa học về công nghệ và máy tính tại Malta.